July 23, 2009

Mengapakah apabila Kerajaan memberi biasiswa atau bantuan kepada kumpulan majoriti, ia dituduh memberi tongkat, tetapi apabila kumpulan minoriti mendapat hak yang sama, ia dikatakan hak dan meritokrasi?

No comments: